Ο Αλιβάνιστος, ένα Πασχαλινό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Αφού εβάδισαν επί τινά ώραν, ανά την βαθείαν σύνδενδρον κοιλάδα, η θειά Μολώτα, κ' η Φωλιώ της Πέρδικας, κ' η Αφέντρα της Σταματηρίζενας, τέλος έφθασαν εις το Δασκαλειό. Αι τελευταίαι ακτίνες του ηλίου εχρύσωναν ακόμη τας δύο ράχεις, ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω, εις το δάσος το πυκνόν, βαθεία σκιά ηπλούτο. Κορμοί κισσοστεφείς και … Συνέχεια ανάγνωσης Ο Αλιβάνιστος, ένα Πασχαλινό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

10+1 σπουδαία βιβλία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Τι σχέση έχει η ποίηση και η λογοτεχνία με τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ο Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, γνωστός για τον αγώνα του κατά του απαρτχάιντ, έχει δώσει την πιο εύστοχη απάντηση: «Συνδέονται με αυτό το υπέροχο ταλέντο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι: να συμπάσχουμε με τους άλλους. Μέσω αυτής της συναίσθησης, ξεπερνούμε τις προκαταλήψεις, αναπτύσσουμε ανοχή … Συνέχεια ανάγνωσης 10+1 σπουδαία βιβλία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: μια διείσδυση στο σύμπαν του κοσμοκαλόγερου

Ο Μίλαν Κούντερα έγραψε για τον Παπαδιαμάντη πως είναι ο σημαντικότερος Έλληνας πεζογράφος. Εκθειαστικά ήταν επίσης τα λόγια του Ελύτη, του Καβάφη, του Παλαμά, του Πορφύρα και άλλων μεγάλων ονομάτων της ελληνικού πνεύματος. Ο Σκιαθίτης δημιουργός «δανείστηκε» το φυσικό περιβάλλον του νησιού του, ανέσυρε από τη μνήμη του τα παιδικά του χρόνια και ψυχογραφώντας την … Συνέχεια ανάγνωσης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: μια διείσδυση στο σύμπαν του κοσμοκαλόγερου

Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τα συγχαρήκια» του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Τρεις χαραίς είχε την ημέραν εκείνην η κυρά-Γαλάτσαινα του Κασσανδριανού, χήρα του μακαρίτου ομωνύμου πλοιάρχου, αποθανόντος προ τινων ετών πτωχού μετά πολλάς επιχειρήσεις. Η πρώτη ήτο ότι είχε αρραβωνίσει προ ολίγων ημερών την κόρην της, την Μυρσούδα, με καλόν γαμβρόν, τον Βασίλην τον Μπόνον. Η δευτέρα ήτο ότι σήμερον πρωτοχρονιάν εώρταζε την εορτήν του ονόματός … Συνέχεια ανάγνωσης Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τα συγχαρήκια» του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τ’αγνάντεμα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Επάνω στον βράχο της ερήμου ακτής, από παλαιούς λησμονημένους χρόνους ευρίσκετο κτισμένον το εξωκκλήσι της Παναγίας της Κατευοδώτρας. Όλον τον χειμώνα παππάς δεν ήρχετο να λειτουργήση. Ο βορρηάς μαίνεται και βρυχάται ανά το πέλαγος το απλωμένον μαυρογάλανον και βαθύ, το κύμα λυσσά και αφρίζει εναντίον του βράχου. Κι' ο βράχος υψώνει την πλάτην του γίγας … Συνέχεια ανάγνωσης Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τ’αγνάντεμα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Ο πολιτισμός εις το χωρίον» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ως προς την δευτέραν Στέργαιναν δυστυχώς δεν αλήθευσε το ρητόν: «η πρώτη δούλα, η δεύτερη κυρά». Η Θοδωριά, η πτωχή, υπέφερεν όλας τας αγγαρείας, όσας της επέβαλεν ο σύζυγός της. Ασβεστάς εκείνος, φουρνάρισσα αυτή. Το πτωχόν νήπιον, ο Ελευθέρης, δεν είχε χορτάσει το γάλα της μητρός του. Εφαίνετο γηράσασα ήδη, αν και μόλις είχεν υπερβή … Συνέχεια ανάγνωσης Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Ο πολιτισμός εις το χωρίον» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Πρωτοχρονιάτικο διήγημα : «Τ’αστεράκι» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Εντρυφώ να κυττάζω αντικρύ μου το μικρόν μέλαθρον — οπού αι δοκοί της στέγης του, γυμναί φατνώματος, φαίνονται όλαι καπνισμέναι και μελανωμέναι από την λαμπήν της μικράς εστίας εις την γωνίαν, της καιούσης τον χειμώνα — ταπεινόν ανώγεων, με τον εξώστην τον σκεπαστόν, και με την πετρίνην σκάλαν απ' έξω, όπου ο μαστρο-Κυριάκος κρημνίζεται τακτικά … Συνέχεια ανάγνωσης Πρωτοχρονιάτικο διήγημα : «Τ’αστεράκι» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τα πτερόεντα δώρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ξένος τοῦ κόσμου καὶ τῆς σαρκός, κατῆλθε τὴν παραμονὴν ἀπὸ τὰ ὕψη, συστείλας τὰς πτέρυγας ὅπως τὰς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπὸ τὰ ἄνω βασίλεια διὰ νὰ φιλεύσῃ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτευούσης. Ἦτον ὁ καλὸς ἄγγελος τῆς πόλεως. Ἐκράτει εἰς τὴν χεῖρα ἓν ἄστρον καὶ ἐπὶ τοῦ στέρνου του ἔπαλλε ζωὴ καὶ δύναμις, καὶ … Συνέχεια ανάγνωσης Πρωτοχρονιάτικο διήγημα: «Τα πτερόεντα δώρα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Χριστουγεννιάτικο διήγημα: «Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

     Kαρδιά του χειμώνος. Xριστούγεννα, Άις-Bασίλης, Φώτα.     Kαι αυτός εσηκώνετο το πρωί, έρριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πατατούκαν του, το μόνον ρούχον οπού εσώζετο ακόμη από τους προ της ευτυχίας του χρόνους, και κατήρχετο εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζων, ενώ κατέβαινεν από το παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι, με τρόπον ώστε να τον ακούη η γειτόνισσα:     … Συνέχεια ανάγνωσης Χριστουγεννιάτικο διήγημα: «Ο έρωτας στα χιόνια» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Χριστουγεννιάτικο διήγημα: Ο Αμερικάνος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Του Δημήτρη του Μπέρδε το μαγαζί ωμοίαζε, την εσπέραν εκείνην, με βάρκαν, κατά το φαινόμενον φουρτουνιασμένην, δευτερόπρυμα πλέουσαν, πληττομένην υπό των κυμάτων την μίαν πλευράν, με το ύδωρ εισπηδών από την κωπαστήν και περιρραντίζον τους δυστυχείς επιβάτας, όπου ο κυβερνήτης και ο ναύτης του φαίνονται περιφρόντιδες, δίδοντες και λαμβάνοντες προστάγματα εις ακατάληπτον γλώσσαν, ο μεν … Συνέχεια ανάγνωσης Χριστουγεννιάτικο διήγημα: Ο Αμερικάνος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη