Ο μύθος της χελώνας, ένα διδακτικό κείμενο του Παύλου Νιρβάνα

-Ποιόν ἰδανικόν ἔχετε;… ἐρώτησα κατά τήν μέθοδον τοῦ Ὀλλενδόρφου, τό οἰκτρόν θῦμα τῆς ἐποχῆς. Καί ἐκεῖνος μοῦ ἀπήντησε, κατά τήν ἴδια μέθοδον πάντοτε: -Ἔχω ἐκεῖνο τῆς χελώνας! Μοῦ ἡρμήνευσε δέ τό ἰδανικόν του, μέ μίαν εὐκολίαν, τήν ὁποίαν δέν θά εἶχε ὁ μεγαλείτερος νομοδιδάσκαλος διά νά ἑρμηνεύσῃ μερικά ἄρθρα τοῦ μετερρυθμισμένου ἐνοικιοστασίου. -Τό ἰδανικόν μοῦ … Συνέχεια ανάγνωσης Ο μύθος της χελώνας, ένα διδακτικό κείμενο του Παύλου Νιρβάνα